Bikash Ko Bato

"विकासको बाटो"

 

Bikash ko Bato-14-4th year

2018-11-16

आजको कार्यक्रममा हामीले ग्रामीण पहुँच कार्यक्रम र्याप थ्री अन्तर्गतको कनेक्टले प्रभु बैँक सँगको सहकार्यमा दैलेखका दुग्ध किसान, डोटीका अधुवा किसान र कनेक्टले नै सुरु गरेको हाम्री दिदीहरुलाई उपलब्ध गराएको कर्जाको बारेमा छलफल समेटेका छौं ।

Copyright © 2018. Antenna Foundation Nepal (AFN)