Bikash Ko Bato

"विकासको बाटो"

 

Bikash Ko Bato-047

2018-06-23

आजको कार्यक्रममा हामीले स्थानीय तहका दलित महिला सदस्यहरुले दलित समुदाय र दलित महिलाका लागि के–के गर्दैहुनुहुन्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गरेका छौं ।

Copyright © 2018. Antenna Foundation Nepal (AFN)