Bikash Ko Bato

"विकासको बाटो"

 

Bikash Ko Bato-045

2018-06-09

स्थानीय तहमा न्यायिक समिती गठन भएको पनि एक बर्ष पुगेको छ । अनि यो एक वर्षमा हाम्रो स्थानीय तहको न्यायीक समितीले कसरी काम गरिरहेको छ ? केहि समस्या पो आएको छ कि ? आजको विकासको बाटोमा यहि प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास गरेकाछौं ।

Copyright © 2018. Antenna Foundation Nepal (AFN)