Bikash Ko Bato

"विकासको बाटो"

 

Bikash Ko Bato-041

2018-05-12

विद्युत जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा पनि किन सम्बन्धित निकाय गम्भिर नभएको त? आज हामी यहि सेरोफेरोमा रहेर विकासको बाटोको छलफल गर्छौ ।

Copyright © 2018. Antenna Foundation Nepal (AFN)