Bikash Ko Bato

"विकासको बाटो"

 

Bikash Ko Bato-035

2018-03-31

आजको कार्यक्रममा हामीले स्थानिय स्तरमा उद्यम व्यवसाय गरेर रोजगारीको सिर्जना गर्ने केहि उद्यम र उद्यमीको बारेमा कुरा गर्दैछौँ ।

Copyright © 2018. Antenna Foundation Nepal (AFN)