Bikash Ko Bato

"विकासको बाटो"

 

Bikash Ko Bato-030

2018-02-23

स्थानीय निकायले बनाएका योजना, बजेट, कार्यक्रम वा स्थानिय निकाय प्रतिको कुनै पनि गुनासो छ भने कहाँ जाने ? यस्ता गुनासाहरुलाई स्थानीय निकायले कसरी सम्बोधन गर्ने गरेको छ त ? कार्यक्रम बिकासको बाटोमा आज यसै विषयको सेरोफेरोमा छलफल गर्छौं ।

Copyright © 2018. Antenna Foundation Nepal (AFN)