Public Service Announcement

'महिला हिंसा बिरुद्धको संकल्प प्रस्ताव प्रतिनिधीसभाका सांसद विन्दा पाण्डे

2018-09-06

प्रतिनिधिसभाले २०७५ साल भदौ ८ गते पारित गरेकाे 'महिला हिंसा बिरुद्धको संकल्प प्रस्ताव प्रतिनिधीसभाका सांसद विन्दा पाण्डे !

Copyright © 2018. Antenna Foundation Nepal (AFN)