Paanch Minute

Paanch Minute (Singers) - EP-1

2017-12-11

“५ मिनेट" (PAANCH MINUTE) एउटा प्रयास हाे, जसले घरधन्दामा पुरुषहरुको पनि सहभागिताले परिवार र समाज रुपान्तरणको लागि सहयोग गरोस भन्ने । हामी सवै प्राय पुरुषहरु घरधन्दा गर्छौ र गर्न सक्छौ जुनकामहरु हाम्रो समाजमा, महिला पहिला भन्ने धारणा बनि बसेको छ । समाजको आँखामा बसेको उही धारणालाई बिस्तारै परिवर्तन गर्ने सानो प्रयास

Copyright © 2018. Antenna Foundation Nepal (AFN)