विपद्मा सँगसँगै (BMSS)

"विपद्मा सँगसँगै" विभिन्न प्राकृतिक विपद् वा जोखिमका अगाडि र जोखिमका बेला अपनाउनु पर्ने सावधानी र जोखिम पछिको पुन:स्थापनामा केन्द्रित छ । याे रेडियाे कार्यक्रम एण्टेना फाउन्डेशन नेपालसँगकाे सहकार्यमा स्थानीय रेडियाेहरूले उत्पादन गरेका हुन् ।

 

BMSS-HR-15

2018-10-30

हजुरकाे रेडियाे, रामेछाप

Copyright © 2018. Antenna Foundation Nepal (AFN)