Nepal Chautari

Nepal Chautari

 

2074 - 07 - 17 - Nepal Chautari 2017 Nov 3 Friday

2017-11-23

माअोवादी केन्द्रका नेता वालकृष्ण ढुङ्गेल पक्राउ परेपछि एकफेर धेरैले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगप्रति ध्यान दिएका छन् । द्वन्दकालीन मुद्दाको टुङ्गो लगाउन बनाइएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको काम के भइरहेको छ त ? - डा. माधवी भट्ट

Copyright © 2018. Antenna Foundation Nepal (AFN)