Bikash Ko Bato

"विकासको बाटो"

 

Bikash ko Bato-12-4th year

2018-11-02

आजको कार्यक्रममा हामीले ग्रामीण पहुँच कार्यक्रम र्याप थ्री अन्तर्गतको कनेक्टले युवा तथा युवा उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिरहेको फ्यूचर आन्टरप्रेनियर्स क्लबको बारेमा छलफल समेटेका छौं ।

Copyright © 2018. Antenna Foundation Nepal (AFN)