Bikash Ko Bato

"विकासको बाटो"

 

Bikash ko Bato-11-4th year

2018-10-26

आजको कार्यक्रममा हामीले ग्रामीण पहुँच कार्यक्रम र्याप थ्री अन्तर्गतको कनेक्टले हाम्रो पहाडी जिल्लाको उद्यम व्यवसायमा महिलाहरुलाई प्रोत्साहन गर्न गरिरहेको पहल र यसको फाईदाको बारेमा छलफल समेटेकाछौं ।

Copyright © 2018. Antenna Foundation Nepal (AFN)