Bikash Ko Bato

"विकासको बाटो"

 

Bikash ko Bato-10-4th year

2018-10-14

यो कार्यक्रममा हामी ग्रामीण पहुँच कार्यक्रम र्याप थ्री कनेक्टले काठमाण्डौँ विश्वविद्यालयको स्कुल अफ म्यानेजमेन्टका विद्यार्थीलाई ग्रामीण उद्यमशीलता सेवाको लागी कर्णाली र सुदुरपश्चिममा गरिरहेको सहजता र त्यसबाट विद्यार्थी र उद्यमीलाई भईरहेको फाईदाको बारेमा छलफल गर्दैछौँ ।

Copyright © 2018. Antenna Foundation Nepal (AFN)