Bikash Ko Bato

"विकासको बाटो"

 

Bikash ko Bato-05-4th year

2018-09-14

हामीले यात्रा गर्ने सडक कतिको सुरक्षित छ त ? सुरक्षित यात्राको लागी कसले के के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ होला ? आज हामी यहि विषयमा छलफल गर्दैछौँ ।

Copyright © 2018. Antenna Foundation Nepal (AFN)