Bikash Ko Bato

"विकासको बाटो"

 

Bikash ko Bato-03-4th year

2018-08-31

आजको कार्यक्रममा हामी जुम्ला र कालिकोटका स्थानीय तहले यो आर्थिक वर्षको लागी कति बजेट विनियोजन गरे र त्यसको बाँडफाँड के आधारमा गरे भन्ने बारेमा छलफल गर्दैछौँ ।

Copyright © 2018. Antenna Foundation Nepal (AFN)