Bikash Ko Bato

"विकासको बाटो"

 

Bikash ko Bato-01-4th year

2018-08-17

आजको कार्यक्रममा हामी प्राकृतिक विपदको बारेमा छलफल गर्दैर्छौ । अनि यसको पुर्व तयारी र उद्धारका लागी हाम्रा स्थानीय तहले के गरिरहेका छन भन्ने बारेमा पनि छलफल गर्नेछौँ ।

Copyright © 2018. Antenna Foundation Nepal (AFN)