Bikash Ko Bato

"विकासको बाटो"

 

Bikash Ko Bato-052

2018-07-27

आजको कार्यक्रममा हामीले रेडियो कार्यक्रम विकासको बाटोले कालिकोट र डडेलधुरा जिल्लामा स्थानीय र जिल्लाका सरोकारवालालाई एकै ठाउँमा राखेर गरेको दुई चरणको बहस, छलफल समेटेकाछौं ।

Copyright © 2018. Antenna Foundation Nepal (AFN)