Bikash Ko Bato

"विकासको बाटो"

 

Bikash Ko Bato-044

2018-06-02

आजको कार्यक्रममा हामीले स्थानीय तहले सडक निर्माण गर्दा कतिको वैज्ञानिक ढंगले काम गरेको छ र सडकमा काम गर्ने जनशक्ति कतिको दक्ष र तालिम प्राप्त छन् भन्ने विषय समेटेका छौं ।

Copyright © 2018. Antenna Foundation Nepal (AFN)