Bikash Ko Bato

"विकासको बाटो"

 

Bikash Ko Bato-038

2018-04-20

बिकासको बाटोमा आज हामीले, ग्रामीण पहुँच कार्यक्रम र्याप थ्रीले निर्माण गर्ने मोटरबाटोले प्रत्यक्ष रोजगारी उपलब्ध गराएका स्थानियहरुसंग कुराकानी गरेकाछौं ।

Copyright © 2018. Antenna Foundation Nepal (AFN)