Bikash Ko Bato

"विकासको बाटो"

 

Bikash Ko Bato - 037

2018-04-14

आजको कार्यक्रममा हामी ग्रामीण पहुच कार्यक्रम र्याप थ्रीले रासकोट नगरपालिकामा निर्माण गरेको १८ किलोमिटर सडकको बारेमा छलफल गर्छौ ।

Copyright © 2018. Antenna Foundation Nepal (AFN)