Bikash Ko Bato

"विकासको बाटो"

 

Bikash Ko Bato-031

2018-03-03

हामीले केही साता यता देशमा फेरिएको सरकार संचालन संरचनाका बारेमा छलफल गरिरहेका छौँ । आज भने हामीले प्रदेश सरकारका लागि चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधीहरु यतिबेला के गर्दैछन् ? यसै विषयमा कुराकानी गरेकाछौँ ।

Copyright © 2018. Antenna Foundation Nepal (AFN)