Bikash Ko Bato

"विकासको बाटो"

 

Bikash Ko Bato-029

2018-02-17

अबका केही कार्यक्रममा हामी स्थानीय सरकारका योजना र त्यसमा स्थानीयको भूमिकाका बारेमा छलफल गर्नेछौँ । आज हामीले छलफल गर्ने विषय छ, स्थानीय निकायको बजेट तथा योजना बनाउने प्रक्रिया कस्तो रह्यो ?

Copyright © 2018. Antenna Foundation Nepal (AFN)