Bikash Ko Bato

"विकासको बाटो"

 

Bikash Ko Bato-027

2018-02-03

आजको कार्यक्रममा हामी ग्रामिण पहुँच कार्यक्रम र्यापथ्री अन्तर्गतको कनेक्टले युवाउद्यमलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिरहेको फ्युचर आन्टरप्रिनर्स क्लबका बारे कुराकानी गर्छौं ।

Copyright © 2018. Antenna Foundation Nepal (AFN)