Bikash Ko Bato

"विकासको बाटो"

 

Bikash Ko Bato-026

2018-01-27

पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको तथ्यांक भन्छ, ६५ प्रतिशत कृषकहरु पशुपंक्षीमा आश्रित छन् । उनीहरुको जिविकोपार्जन र आम्दानीको मुख्यस्रोत नै पशुपंक्षीपालन व्यवसाय हो । आजको विकासको बाटोमा पशु बीमा र यसको फाइदाका बारेमा कुराकानी समेटेकाछौं ।

Copyright © 2018. Antenna Foundation Nepal (AFN)