Bikash Ko Bato

"विकासको बाटो"

 

Bikash Ko Bato-022

2017-12-30

महिला लक्षित बजेटको प्रयोग कहाँ, कसरी भै रहेको छ ? आजको विकासको बाटोमा हामी खोतल्ने प्रयास गर्छाैं ।

Copyright © 2018. Antenna Foundation Nepal (AFN)