Bikash Ko Bato

"विकासको बाटो"

 

Bikash Ko Bato - 016

2017-11-28

चुनाव भनेको पनि विकास नै हो । सबैभन्दा बढी विकासका मुद्दा चुनावमा नै उठ्छन् । हाम्रा ठाउँका नेताहरु कस्ता विकासका कुरा गर्दैछन् त यो चुनावमा ? अनि तपाईं कस्ता नेतालाई चुनावमा भोट दिदैं हुनुहुन्छ ? आजको विकासको बाटोमा हामी चुनावका कुरा गर्छौं ।

Copyright © 2018. Antenna Foundation Nepal (AFN)