Bikash Ko Bato

"विकासको बाटो"

 

Bikash Ko Bato - 014

2017-11-26

सिजनका बेला भने आम्दानीकै श्रोत जुटाउन स्थानीयहरु यार्सागुम्बा लगायतका जडीबुटी संकलन गर्न हिमालतिर जान्छन् । यसरी जानेहरुले कस्ता सुरक्षा चुनौती भोग्नु पर्छ ? आजको विकासको बाटोमा यसै बारे छलफल गर्छौं ।

Copyright © 2018. Antenna Foundation Nepal (AFN)