Sunakhari Bahas

Sunakhari Bahas

 

098 Sunakhari 2074-12-24

2018-04-07

सुनाखरी बहसमा हामी रेडियो नाटक "मै सरी सुनाखरी" का बारेमा छलफल गर्न खोज्दैछौं । तपाईलाई नाटक मै सरी सुनाखरी कस्तो लाग्छ ? यसमा सामेल भएका पात्रहरुको जीवन तपाईसँग मेल खान्छ कि खाँदैन ? के छ अनुभव ?

Copyright © 2018. Antenna Foundation Nepal (AFN)