Sunakhari Bahas

Sunakhari Bahas

 

087 Sunakhari 2074-10-06

2018-01-20

धेरै अध्ययनहरुले लैंगिक हिंसा महिलामाथि नै बढि हुने गरेको देखाउँछ । तर लैंगिक हिंसा पुरुषमाथि पनि हुनसक्छ र भएका पनि छन् । तपाईले पुरुषमाथि भएको लैंगिक हिंसा देख्नुभएको छ वा भोग्नु भएको छ ? हामी कार्यक्रम सुनाखरीमा यही विषयमा छलफल गर्दैछौँ ।

Copyright © 2018. Antenna Foundation Nepal (AFN)