Sunakhari Bahas

Sunakhari Bahas

 

084 Sunakhari 2074-09-15

2017-12-30

''लैंगिक हिंसाको यति धेरै घटनाहरु हुन्छन् तर प्रहरीमा उजुरी किन पर्दैन ? वा परे पनि किन एकदमै कम पर्छ ?'' हामी कार्यक्रम 'सुनाखरी'मा यही विषयमा छलफल गर्दैछौँ ।

Copyright © 2018. Antenna Foundation Nepal (AFN)