Sunakhari Bahas

Sunakhari Bahas

 

082 Sunakhari 2074-09-01

2017-12-16

मोबाइल, इन्टरनेट माथि युवाहरुको बढ्दो पहुँच सँगै भागी विवाहका दरहरु पनि बढ्दै गएको भन्ने तर्कहरु विभिन्न ठाउँबाट आइरहेका छन् । के भागी विवाह साँच्चै बढेको हो त ? हामी कार्यक्रम सुनाखरीमा यही विषयमा छलफल गर्दैछौँ ।

Copyright © 2018. Antenna Foundation Nepal (AFN)