This site is under construction...

Sunakhari Bahash

Sunakhari Bahash

 

075 Sunakhari 2074 - 07 - 11

2017-11-26

शिक्षित पुस्ताले कृषि पेशा अँगाले भने यो क्षेत्रको विकास हुने कुरा त धेरैले गर्छन् । तर अधिकाँश पढेलेखेका युवाहरु कृषिमा लाग्न किन मन गर्दैनन् ? तपार्इँको अनुभवले के भन्छ ?

Copyright © 2018. Antena Foundation Nepal (AFN)